Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng phần mềm xếp hạng tín dụng trong ngân hàng sử dụng cây quyết định
Authors: Nguyễn Thị Lan
Advisor: Vũ Văn Thiệu
Keywords: Phần mềm; Tín dụng ngân hàng; Thiết kế
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về thị trường tài chính và hoạt động tín dụng tại Việt Nam. Nghiệp vụ xếp hạng tín dụng trong ngân hàng. Khai phá dữ liệu và cây quyết định. Xếp hạng tín dụng trong ngân hàng sử dụng cây quyết định.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4926
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310424-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 210,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310424.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.