Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng giải pháp mã hóa ổ đĩa ảo trên môi trường điện toán đám mây IAAS
Authors: Nguyễn Đình Việt
Advisor: Ngô Hồng Sơn
Keywords: Tin học; Mã hóa
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan điện toán đám mây và các vấn đề an ninh thông tin trên môi trường điện toán đám mây IAAS. Xây dựng giải pháp mã hóa ổ đĩa ảo trên cloudstack. Triển khai thử nghiệm giải pháp; cài đặt, sử dụng giải pháp mã hóa ổ đĩa ảo,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4928
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310436-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 109,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310436.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,59 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.