Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Thị Tuyết Loan;  Advisor : Nguyễn Ngọc Lân; La Văn Bình (2012)

  • Trình bày nghiên cứu định hướng xử lý nước thải in bằng phương pháp keo tụ, phương pháp Fenton và phương pháp điện hóa trên cơ sở khảo sát thực nghiệm các yếu tố chính ảnh hưởng đến các quá trình trên trong xử lý nước thải in offset. Xác định chất keo tụ thích hợp cho xử lý nước thải in offset bằng quá trình keo tụ và xác định phương pháp oxy hóa thích hợp dụng để xử lý nước thải&...

  • Thesis


  • Authors : Trần Lệ Minh;  Advisor : Huỳnh Trung Hải; Mikiya Tanaka (2012)

  • Trình bày tổng quan về tình hình ô nhiễm kim loại trong nước và các phương pháp xử lý ô nhiễm. Phương pháp nghiên cứu và quy trình thực nghiệm. Kết quả và thảo luận về khả năng xử lý một số ion kim loại trong dung dịch bằng sinh khối khô của cây dương xỉ và cỏ lác.