Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý kim loại nặng trong nước bằng vật liệu nguồn gốc thực vật
Authors: Trần Lệ Minh
Advisor: Huỳnh Trung Hải
Mikiya Tanaka
Keywords: Xử lý nước thải; Ô nhiễm kim loại nặng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về tình hình ô nhiễm kim loại trong nước và các phương pháp xử lý ô nhiễm. Phương pháp nghiên cứu và quy trình thực nghiệm. Kết quả và thảo luận về khả năng xử lý một số ion kim loại trong dung dịch bằng sinh khối khô của cây dương xỉ và cỏ lác.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Công nghệ môi trường và nước thải - Mã số: 62.85.06.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4960
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

59

VIEWS & DOWNLOAD

22

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139992.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139992-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 741,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.