Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước thải có muối và hệ vi khuẩn nitrat hóa, so sánh với kết quả chạy bằng nước thải thực tế trên mô hình thử nghiệm
Authors: Nguyễn Viết Hoàng
Advisor: Nguyễn Hồng Khánh
Ngô Thị Nga
Keywords: Xử lý nước thải; Quá trình nitrat hóa
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu khả năng thích nghi của vi khuẩn nitrat hóa của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với môi trường nước thải có nồng độ muối cao. Xác định định lượng mức độ ức chế của muối NaCL tới quá trình nitrat hóa hai giai đoạn. Đánh giá khả năng áp dụng của quy trình thích nghi với nước thải của đầm nuôi tôm nước lợ.
Description: Luận án (Tiến sĩ kỹ thuật) - Ngành Công nghệ môi trường và nước thải - Mã số : 62.85.06.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4961
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139993.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139993-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.