Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh vật bản địa nhằm xử lý nước thải sinh hoạt đô thị Hà Nội
Authors: Đào Thị Hồng Vân
Advisor: Nguyễn Văn Cách
Đặng Thị Thu
Keywords: Chế phẩm vi sinh vật; Xử lý nước thải
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý nước thải sinh hoạt đô thị. Thử nghiệm ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nước thải sinh hoạt đô thị.
Description: Luận án (Tiến sĩ kỹ thuật) - Ngành Công nghệ sinh học thực phẩm - Mã số 62.54.02.05
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4967
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

110

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139998.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139998-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 660,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.