Thông tin tài liệu


Title: Kiểm tra và đo lường dịch vụ web
Authors: Phạm Thị Quỳnh
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Nguyễn Thị Tĩnh
Keywords: Đo lường phần mềm; Dịch vụ web
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: lường phần mềm và kiểm tra tiến trình BPEL. Độ đo các thuộc tính chất lượng của dịch vụ web. Đo lường và kiểm tra tiến trình BPEL.
Description: Luận án (Tiến sĩ kỹ thuật) - Ngành Công nghệ phần mềm - Mã số: 62.48.10.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4970
Appears in Collections:Ts-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

122

VIEWS & DOWNLOAD

1301

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000240963.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000240963-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 454,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.