Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế nút cảm biến không dây sử dụng công nghệ Zigbee
Authors: Đặng Văn Ngọc
Advisor: Nguyễn Quốc Cường
Keywords: Mạng cảm biến
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng cảm biến không dây và công nghệ Zigbee. Thiết kế mô hình mạng cảm biến không dây theo chuẩn Zigbee. Kết quả kiểm nghiệm hoạt động của mạng Zigbee, đánh giá năng lượng tiêu thụ và dự đoán tuổi thọ pin,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điều khiển và Tự động hóa - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4997
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 297522.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.