Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển hệ thống dự trữ năng lượng bằng ắc quy trong mạng điện cục bộ
Authors: Hoàng Thị Thương
Advisor: Nguyễn Văn Liễn
Keywords: Năng lượng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về lưới điện cục bộ. Hệ thống bess. Điều khiển bess. Mô phỏng điều khiển hệ thống dự trữ năng lượng bằng ắc quy
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điều khiển và tự động hóa - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5003
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 297528.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.