Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khả năng sử dụng chất màu được chiết tách từ bắp cải tím với sự trợ giúp của sóng siêu âm cho vật liệu cảm biến PH
Authors: Nguyễn Thị Ly
Advisor: Nguyễn Ngọc Thắng
Keywords: Vật liệu; Chất màu; Sóng siêu âm
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan chất màu anhocyanin, chiết tách anthocyanin, vật liệu nền, phương pháp nhuộm cho vật liệu nền. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả đánh giá định lượng chất màu anthocyanin, quy hoạch thực nghiệm, ảnh hưởng của điều kiện chiết tách, tối ưu hóa quá trình chiết tách,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5037
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

174

VIEWS & DOWNLOAD

64

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310249-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 282,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310249.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,47 MB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.