Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa một số yếu tố và tương tác trực tuyến dây chuyền may công nghiệp
Authors: Doãn Minh Toàn
Advisor: Ngô Chí Trung
Keywords: May; Dây chuyền
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về dây chuyền may công nghiệp và tương tác trực tuyến dây chuyền may công nghiệp. Một số doanh nghiệp may trên địa bàn các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Hải Dương. Kết quả nghiên cứu và bàn luận
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ vật liệu dệt may - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/506
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

58

VIEWS & DOWNLOAD

86

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255082.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255082.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 182,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.