Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình hòa tách thu hồi vàng từ chất thải điện từ bằng hệ dung dịch AMONIAC-Đồng(II)-THIOSUNPHAT
Authors: Hà Vĩnh Hưng
Advisor: Huỳnh Trung Hải
Ngô Thị Nga
Keywords: Hòa tách vàng; Chất thải điện tử
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về hiện trạng chất thải điện tử và công nghệ thu hồi vàng. Nghiên cứu thực nghiệm. Kết quả và thảo luận
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Công nghệ môi trường chất thải rắn - Mã số: 62.85.06.10
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5064
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
 • 240971.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 240971-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.