Ts-Nhiệt lạnh (19)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19

  • 332715-tt.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Tiến Sang;  Advisor : Lê Đức Dũng; Bùi Quốc Khánh (2022)

  • Tổng quan chung về nhận dạng và chỉnh định các bộ điều khiển trong nhà máy nhiệt điện; phân tích yếu tố ảnh hưởng tới các mạch vòng điều khiển cơ bản trong nhà máy nhiệt điện đốt than phun; nghiên cứu sử dụng phần tử dự báo kết hợp bộ điều khiển để chỉnh định các mạch vòng điều khiển; ứng dụng nơron nhân tạo nhận dạng và hiệu chỉnh hệ thống điều khiển trong nhà máy nhiệt điện đốt than&...

  • 277372.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lê Xuân Tuấn;  Advisor : Hà Mạnh Thư; Nguyễn Việt Dũng (2018)

  • Tổng quan sản xuất quả vải của Việt Nam, qui trình chế biến và các phương pháp bảo quản quả vải, các nghiên cứu về quá trình làm lạnh quả vải, các nghiên cứu về tính chất nhiệt vật lý,...Nêu phương pháp nghiên cứu. Mô phỏng quá trình làm lạnh. Xây dựng mô hình xác định độ hao hụt tự nhiên và thông số công nghệ lạnh cho quả vải.