Thông tin tài liệu


Title: Tính chất nhạy hơi cồn và aceton của vật liệu tổ hợp thành nano α- Fe2O3/Tấm ZnO
Authors: Nguyễn Duy Thanh
Advisor: Đỗ Đức Thọ
Keywords: Vật liệu tổ hợp; Luận văn; Tính chất
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vật liệu α- Fe2O3, vật liệu ZnO, vật liệu tổ hợp α- Fe2O3/ZnO. Thực nghiệm chế tạo vật liệu thanh nano α- Fe2O3, vật liệu tấm nano ZnO, vật liệu tổ hợp α- Fe2O3/ZnO. Kết quả hình thái và cấu trúc vật liệu, tính chất nhạy khí của vật liệu tổ hợp α- Fe2O3/ZnO
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Vật lý kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5082
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297878.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297878-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 85,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.