Thông tin tài liệu


Title: Tính chất nhạy khí NH3 của vật liệu tổ hợp polyaniline (PANi) với ZnO và CuO
Authors: Nguyễn Minh Khôi
Advisor: Nguyễn Anh Phúc Đức
Keywords: Vật liệu tổ hợp; Luận văn; Tính chất
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái niệm cảm biến khí và các thông số đặc trưng, vật liệu Zn và CuO, vật liệu polyaniline (PANi), vật liệu PANi với ZnO và CuO. Thực nghiệm chế tạo vật liệu, phủ điện cực, khảo sát đặc trưng nhạy khí. Kết quả nghiên cứu polyaniline (PANi), vật liệu ZnO và vật liệu ZnO/PANi, vật liệu CuO và vật liệu CuO/PANi.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Vật lý kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5086
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297876.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297876-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 93,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.