Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng phần mềm matlab vào việc xây dựng bài giảng về phương trình và hệ phương trình cho học sinh phổ thông
Authors: Thịnh Văn Nghĩa
Advisor: Lê Hùng Sơn
Keywords: Phương trình; Bài giảng; Phần mềm Matlab; Luận văn
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Sử dụng phần mềm matlab vào việc xây dựng bài giảng về phương trình và hệ phương trình cho học sinh phổ thông
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Toán ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5090
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • luận văn_NGHĨA.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ.pdf
    Restricted Access
  • Size : 243,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.