Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng lý thuyết danh sách để xây dựng phần mềm quản lý tín dụng ngân hàng
Authors: Trịnh Thị Son
Advisor: Lê Hùng Sơn
Keywords: Tín dụng ngân hàng; Quản lý; Phần mềm; Luận văn
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Lý thuyết danh sách. Tín dụng ngân hàng. Cho vay theo dự án đầu tư. Ứng dụng danh sách trong lưu trữ và truy xuất dữ liệu, xây dựng chương trình.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Toán ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5092
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan van thac sy.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297345 - TT.doc.pdf
    Restricted Access
  • Size : 88,91 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.