Thông tin tài liệu


Title: Thuật toán lượng tử và ứng dụng
Authors: Trần Anh Tú
Advisor: Vũ Thành Nam
Keywords: Toán ứng dụng; Luận văn; Thuật toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tính toán lượng tử. Thuật toán lượng tử. Một số ứng dụng của thuật toán lượng tử.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Toán ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5097
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luan van_Tran Anh Tu.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan van_Tran Anh Tu.pdf
    Restricted Access
  • Size : 282,78 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.