Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng đối sánh mẫu xấp xỉ và kỹ thuật chỉ mục cho tìm kiếm trong website
Authors: Nguyễn Văn Quyết
Advisor: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Keywords: Website; Luận văn; Tìm kiếm; Thuật toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vấn đề tìm kiếm và tìm kiếm trong một website, sơ lược về máy tìm kiếm, bài toán đối sánh mẫu chính xác. Giới thiệu một số thuật toán đối sánh mẫu xấp xỉ. Kỹ thuật chỉ mục trong các công cụ tìm kiếm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Toán Ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5098
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • Tom tat luan van_Tran Anh Tu.pdf
    Restricted Access
  • Size : 282,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Luan van_Tran Anh Tu.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.