Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền
Authors: Nguyễn Thị Hiền
Giang Thế Bính
Nguyễn Đức Lượng
Keywords: Sản xuất mì chính; Công nghệ lên men
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/51
Appears in Collections:Bg-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

424

VIEWS & DOWNLOAD

221

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bg0000000083.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.