Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc điểm hình thái phần trên cơ thể học sinh nam Hà Nội từ 15 - 17 tuổi
Authors: Nguyễn Gia Linh
Advisor: Trần Bích Hoàn
Keywords: Nhân trắc học; Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu đối tượng, xây dựng chương trình đo nhân trắc cho nam học sinh 15-17 tuổi của một số trường ở Hà Nội. Tiến hành đo nhân trắc để có các kích thước đo phần trên cơ thể học sinh nam. Xây dựng phương pháp xử lý số liệu theo toán xác suất thống kê. Xác định các kích thước chính các môn đo nhân trắc. Thống kê toán học xác định số lượng mẫu đo đảm bảo tính chất đại diện cho tổng thể đối tượng nghiên cứu. Các nhận xét.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/510
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254359.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254359-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 188,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.