Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển hệ thống truyền thông hỗn loạn sử dụng đa sóng mang
Authors: Nguyễn Hữu Long
Advisor: Vũ Văn Yêm
Keywords: Truyền thông hỗn loạn; Đa sóng mang
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án trình bày tổng quan về truyền thông sử dụng hỗn loạn, nghiên cứu hệ thống khóa dịch hỗn loạn vi sai - đa sóng mang với chuỗi trải phổ lặp, hệ thống đa sóng mang trực giao sử dụng hỗn loạn từ đó nêu các kết quả đạt được cũng như hướng phát triển của đề tài.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông - Mã số: 62550208
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5110
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277267.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277267-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,56 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.