Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hiệu quả phanh trên đường có hệ số bám khác nhau của đoàn xe sơ mi rơ moóc làm cơ sở đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông
Authors: Nguyễn Thanh Tùng
Advisor: Võ Văn Hường
Nguyễn Phú Hùng
Keywords: Phanh ô tô; Động lực học phanh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án trình bày tổng quan về vấn đề hiệu quả phanh đoàn xe sơ mi rơ mooc, lập mô hình động lực học phanh đoàn xe sơ mi rơ mooc, khảo sát từ đó đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.
Description: Luận án Tiến sỹ kỹ thuật Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực - Mã số: 62520116
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5111
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277253.pdf
    Restricted Access
  • Size : 11,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277253-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,07 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.