Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện nhanh Listeria monocytogenes và phân tích đặc điểm dịch tễ học phân tử của chủng phân lập được trong một số thực phẩm có nguy cơ cao trên thị trường Việt Nam
Authors: Phùng Thị Thủy
Advisor: Lê Quang Hòa
Tô Kim Anh
Keywords: Vi khuẩn Listeria monocytogenes; Kiểm định sinh phẩm; Thực phẩm nhiễm khuẩn
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của các chủng L. monocytogenes phân lập được từ các loại thực phẩm có nguy cơ cao tại Việt Nam. Từ đó thiết kế, chế tạo thử nghiệm và kiểm định bộ sinh phẩm LAMP phát hiện nhanh L. monocytogenes trong các loại thực phẩm ăn liền.
Description: Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Công nghệ sinh học - Mã số: 62420201
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5136
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277261.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,8 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277261-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.