Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt trong hệ thống UASB nhằm xử lý nước thải sơ chế mủ cao su
Authors: Nguyễn Thị Thanh
Advisor: Tô Kim Anh
Nguyễn Lan Hương
Keywords: Bùn hạt; Sơ chế mủ cao su
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án tìm hiểu điều kiện hình thành bùn hạt kỵ khí tốt nhất trong nước thải sơ chế mủ cao su. Khảo sát hệ vi sinh vật trong bùn hạt kỵ khí nhằm tìm hiểu vai trò của chúng trong sự hình thành bùn hạt cũng như trong xử lý nước thải sơ chế mủ cao su và thử nghiệm đánh giá khả năng xử lý nước thải mủ cao su của bùn hạt.
Description: Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Công nghệ sinh học - Mã số: 62420201
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5139
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277264.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277264-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.