Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kích thước và kết cấu của bộ phận hướng dòng đến hiệu suất của bơm chìm hướng trục ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Tuấn
Advisor: Nguyễn Thế Mịch
Nguyễn Văn Bày
Keywords: Máy bơm chìm hướng trục; HIệu suất bơm
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu ảnh hưởng của góc loe bầu bộ phận hướng dòng với các trị số của số vòng quay đặc trưng thông dụng và số lá cánh hướng dòng điển hình của bơm trên cơ sở đó cung cấp cơ sở khoa học trong công tác thiết kế, lựa chọn góc loe hợp lý của bộ phận hướng dòng máy bơm chìm hướng trục với số vòng quay đặc trưng thông dụng và số lá cánh hướng dòng điển hình.
Description: Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực - Mã số: 62520116
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5146
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277256.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277256-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,26 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.