Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ mật mã khối dựa trên hỗn loạn rời rạc
Authors: Tạ Thị Kim Huệ
Advisor: Hoàng Mạnh Thắng
Keywords: Mật mã khối; Hệ hỗn loạn rời rạc
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án giải quyết các vấn đề về thực thi của mật mã khối dựa trên hỗn loạn, dựa vào các đặc trưng của hệ hỗn loạn rời rạc đề xuất các cải thiện về mặt bảo mật cho mật mã khối hạng nhẹ. Mở rộng hàm hỗn loạn rời rạc thành hàm nhiều chiều để giải quyết bài toán về phân bố chu kỳ của hàm Cat rời rạc và ứng dụng tạo ma trận MDS và bộ tạo chuỗi số giả ngẫu nhiên PRNG.
Description: Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông - Mã số: 62520208
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5147
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277266.pdf
    Restricted Access
  • Size : 22,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277266-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,51 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.