Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của vật liệu gốm từ tính trên cơ sở Perovskite Maanganite đa lớp thuộc chuỗi Ruddlesden - Popper
Authors: Lê Hoàng Anh
Advisor: Huỳnh Đăng Chính
Keywords: Công nghệ chế tạo; Vật liệu gốm từ tính
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu Double Perovskite Manganite thuộc chuỗi Ruddlesden - Popper. Phương pháp tổng hợp vật liệu Double Perovskite Manganite thuộc chuỗi Ruddlesden - Popper
Description: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5159
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

22

Files in This Item:
Thumbnail
 • 296246-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 271,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 296246.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,43 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.