Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sử dụng Bentonit Tuy Phong - Bình Thuận làm chất hấp phụ xử lý kim loại nặng trong môi trường nước
Authors: Hà Thị Hồng Hoa
Advisor: Đặng Kim Chi
Nguyễn Hữu Phú
Keywords: Xử lý nước thải; Kim loại nặng; Vật liệu hấp phụ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày nghiên cứu tìm kiếm một loại vật liệu hấp phụ từ khoáng sét tự nhiên giá rẻ, sẵn có trong nước, thân thiện với môi trường, quy trình xử lý đơn giảng để xử lý các kim loại năng trong nước và nước thải nhằm phát triển công nghệ xử lý kim loại năng trong nước theo hướng ít bổ sung hóa chất vào dòng thải và không gây ô nhiễm thứ cấp.
Description: Luận án tiến sỹ - Ngành Công nghệ môi trường và nước thải- Mã số: 62.85.06.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5160
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 240977.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 240977-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.