Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm xạ khuẩn sử dụng cho ủ nhanh chất thải chăn nuôi lợn làm phân bón hữu cơ sinh học
Authors: Lương Hữu Thành
Advisor: Nguyễn Văn Cách
Phạm Văn Toản
Keywords: Chế phẩm xạ khuân; Sản xuất phân bón hữu cơ; Xử lý phế thải chăn nuôi
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án trình bày vai trò chăn nuôi trong nền kinh tế quốc dân, thực trạng chăn nuôi ở Việt Nam. Nghiên cứu sản xuất chế phẩm xạ khuẩn sử dụng cho ủ nhanh chất thải chăn nuôi lợn làm phân bón hữu cơ nhằm tạo ra chế phẩm vi sinh vật phục vụ nhu cầu ngày càng cao của việc xử lý phế thải chăn nuôi làm phân bón sinh học.
Description: Luận án Tiến sỹ Chuyên ngành Công nghệ sinh học - Mã số: 62.54.02.05
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5162
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 240979.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 240979-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 777,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.