Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ sản xuất phân bón vi sinh vật chức năng sử dụng cho khoai tây
Authors: Đào Văn Thông
Advisor: Phạm Thu Thủy
Phạm Văn Toản
Keywords: Phân vi sinh; Sản xuất khoai tây
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về tuyển chọn bộ chủng vi sinh vật phù hợp cho sản xuất phân bón vi sinh vật chức năng sử dụng cho cây khoai tây. Nghiên cứu khả năng tổ hợp các chung vi sinh vật tuyển chọn. Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất phân bón vi sinh vật chức năng từ tổ hợp các chủng vi sinh vật tuyển chọn. Đánh giá hiệu quả của phân bón vi sinh vật chức năng với cây khoai tây.
Description: Luận án Tiến sỹ Chuyên ngành Công nghệ sinh học - Mã số: 62.54.02.05
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5163
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 240980.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 240980-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.