Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lên men sinh tổng hợp laccase tái tổ hợp trong aspergillus niges D15#LCC1 và khảo sát khả năng ứng dụng
Authors: Nguyễn Thị Phương Mai
Advisor: Tô Kim Anh
Lê Quang Hòa
Keywords: Lên men; Laccase
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về tuyển chọn chủng nấm sinh học tổng hợp laccase. Sàng lọc các dòng A.niger D15#26lcc1 tái tổ hợp sinh tổng hợp laccase. Kỹ thuật lên men sinh tổng hợp laccase trong A.niger D15#26lcc1 1.8B. Tinh chế và xác định đặc tính laccase tái tổ hợp. Khảo sát khả năng ứng dụng của laccase tái tổ hợp.
Description: Luận án Tiến sỹ Chuyên ngành Công nghệ sinh học thực phẩm - Mã số: 62.54.02.05
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5164
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 240981.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 240981-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.