Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến chế độ vận hành lưới điện phân phối
Authors: Trịnh Trọng Chưởng
Advisor: Phạm Văn Hòa
Đào Quang Thạch
Keywords: Nguồn điện phân tán; Lưới điện phân phối
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về Nguồn điện phân tán và các ảnh hưởng của chúng đến chế độ vận hành lưới điện phân phối. Đánh giá ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của lưới điện phân phối. Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến bài toán tái cấu hình lưới điện phân phối. Nghiên cứu ổn định điện áp trong lưới điện phân phối có kết nối nguồn điện phân tán. Tính toán, phân tích ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến cấu hình và ổn định điện áp một số lưới điện phân phối ở Việt Nam
Description: Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật điện Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện - Mã số: 60.52.50.05
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5166
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 240982.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 240982-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 167,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.