Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn cho các doang nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Bình
Authors: Nguyễn Thị Kim Lý
Advisor: Phạm Thị Thu Hà
Nguyễn Hữu Tài
Keywords: Vốn; Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Thái Bình
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nguồn vốn và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực trạng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh thái bình. Một số đề xuất tăng cường khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Bình.
Description: Luận án Tiến sỹ kinh tế Chuyên ngành Kinh tế công nghiệp - Mã số: 62.31.09.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5167
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 240983.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 240983-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 473,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.