Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp xử lý nước thải công nghiệp in
Authors: Bùi Thị Tuyết Loan
Advisor: Nguyễn Ngọc Lân
La Văn Bình
Keywords: Xử lý nước thải; Nước thải công nghiệp in
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày nghiên cứu định hướng xử lý nước thải in bằng phương pháp keo tụ, phương pháp Fenton và phương pháp điện hóa trên cơ sở khảo sát thực nghiệm các yếu tố chính ảnh hưởng đến các quá trình trên trong xử lý nước thải in offset. Xác định chất keo tụ thích hợp cho xử lý nước thải in offset bằng quá trình keo tụ và xác định phương pháp oxy hóa thích hợp dụng để xử lý nước thải in offset. Áp dụng quy hoạch hóa thực nghiệm để xác định các thông số tối ưu của quá trình xử lý nước thải in offset. Đề xuất quy trình công nghệ hợp lý cho quá trình xử lý nước thải in offset.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Công nghệ môi trường nước và nước thải - Mã số: 62.85.06.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5182
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

134

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 240988.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 240988-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 729,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.