Thông tin tài liệu


Title: Trích rút thực thể có tên và quan hệ thực thể trong văn bản tiếng Việt
Authors: Sam Chanrathany
Advisor: Nguyễn Thanh Thuỷ
Lê Thanh Hương
Keywords: Trích rút thực thể; Quan hệ thực thể; Văn bản tiếng Việt
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu các phương pháp học bán giám sát để giải quyết vấn đề thiếu tập dữ liệu tiếng Việt đã gán nhãn, từ đó đề xuất các phương pháp nhằm nâng cao độ chính xác của trích rút thực thể cho văn bản tiếng Việt và các phương pháp trích rút mối quan hệ giữa các thực thể cho văn bản tiếng Việt.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Hệ thống thông tin - Mã số: 62.48.05.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5186
Appears in Collections:Ts-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 240990.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 240990-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 944,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.