Thông tin tài liệu


Title: Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và hành vi nhân viên: kiểm chứng tại các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam
Authors: Ao Thu Hoài
Advisor: Nguyễn Danh Nguyên
Lê Hiếu Học
Keywords: Phong cách lãnh đạo; Hành vi nhân viên; Mối quan hệ; Doanh nghiệp Bưu chính Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Cơ sở lý luận về phong cách lãnh đạo và hành vi nhân viên. Phương pháp nghiên cứu. Kiểm định và phân tích kết quả khảo sát. Đánh giá kết quả nghiên cứu và kết luận.
Description: Luận văn tiến sỹ - Chuyên ngành Kinh tế học - Mã số: 62.31.03.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5190
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 240994.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 240994-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 905,91 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.