Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sản xuất bột giấy cơ học tẩy trắng chất lượng cao từ một số loại gỗ keo của Việt Nam
Authors: Cao Văn Sơn
Advisor: Doãn Thái Hòa
Đào Sỹ Sành
Keywords: Sản xuất bột giấy; Bột giấy cơ học
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án trình bày tổng quan về công nghệ sản xuất bột giấy cơ học, chuẩn bị vật liệu, hóa chất và thiết bị nghiên cứu đồng thời xác định phương pháp nghiên cứu. Từ đó đề xuất một số kiến nghị về việc sử dụng bột P-RC-APMP cho công nghệ sản xuất giấy.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Công nghệ vật liệu cao phân tử và tổ hợp - Mã số: 62.52.94.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5197
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 240997.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 240997-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 583,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.