Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý nước thải chứa các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học bằng các phương pháp oxy hóa nâng cao
Authors: Hoàng Ngọc Minh
Advisor: Nguyễn Ngọc Lân
Phạm Văn Thiêm
Keywords: Xử lý nước thải; Nước thải khó phân hủy
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu các quá trình oxy hóa nâng cao trên cơ sở ozon xử lý nước thải chứa các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học đối với hai loại nước thải là nước rác và nước thải công nghiệp dệt nhuộm. Xác định một số thông số động học quá trình. Nghiên cứu khả năng ứng dụng để xử lý nước thải trong thực tế.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Công nghệ môi trường nước và nước thải - Mã số: 82.65.06.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5200
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277000.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277000-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 520,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.