Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển một số giải thuật xử lý mù tín hiệu và ứng dụng
Authors: Vương Hoàng Nam
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Trần Hoài Linh
Keywords: Xử lý mù; Xử lý tín hiệu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về cơ sở lý thuyết bài toán xử lý mù. Ứng dụng thuật toán FAST-ICA trong BSS tuyến tính. Phân tích mù âm thanh trong miền thời gian. Phân tích mù âm thanh trong miền tần số.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông - Mã số: 62.52.70.05
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5202
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277002.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277002-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 563,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.