Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cải thiện đặc tính lực của động cơ không đồng bộ ba pha tuyến tính
Authors: Trương Minh Tấn
Advisor: Nguyễn Thế Công
Lê Minh Doanh
Keywords: Động cơ không đồng bộ; Động cơ điện tuyến tính
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án trình bày về tổng quan về tình hình nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu động cơ điện tuyến tính hiện nay. Khái quát chung về kiến thức cơ bản và thuật toán thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha tuyến tính đơn biên. Xây dựng mô hình thực nghiệm động cơ không đồng bộ ba pha tuyến tính đơn biên. Xây dựng mô hình trường động cơ không đồng bộ ba pha tuyến tính đơn biên. Xây dựng thuật toán thiết kế tối ưu động cơ không đồng bộ ba pha tuyến tính đơn biên đảm bảo về lực và giảm thiểu ảnh hưởng hiệu ứng đầu cuối và dòng xoay.
Description: Luận án Tiến sỹ Chuyên ngành Thiết bị điện - Mã số: 62.52.50.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5206
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

105

VIEWS & DOWNLOAD

280

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000277007-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000277007.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,25 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.