Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng định mức năng lượng bằng phương pháp phân tích đường bao_Áp dụng cho nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam
Authors: Dương Trung Kiên
Advisor: Phạm Thị Thu Hà
Trương Huy Hoàng
Keywords: Định mức năng lượng; Quản lý năng lượng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu các phương pháp xây dựng định mức đang được áp dụng, đề xuất phương pháp xây dựng định mức năng lượng đảm bảo cơ sở khoa học và tính khả thi trong điều kiện Việt Nam và ap dụng Xây dựng định mức năng lượng phù hợp cho các nhà máy nhiệt điện than Việt Nam.
Description: Luận án Tiến sỹ Chuyên ngành Kinh tế công nghiệp - Mã số: 62.31.09.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5207
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277008.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277008-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 956,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.