Thông tin tài liệu


Title: Tập hút toàn cục đối với một số lớp phương trình parabolic suy biến
Authors: Lê Thị Thúy
Advisor: Cung Thế Anh
Nguyễn Đình Bình
Keywords: Tập hút toàn cục; Phương trình parabolic suy biến
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án nghiên cứu sự tồn tại và một số tính chất của tập hút toàn cục (bao gồm tính trơn, sự phụ thuộc liên tục theo tham biến, đánh giá số chiều fractal,…) đối với một số lớp phương trình parabolic suy biến kiểu Caldiroli-Musina, cả trong miền bị chặn và trong toàn bộ không gian.
Description: Luận án tiến sỹ Chuyên ngành Phương trình vi phân và tích phân - Mã số: 62.46.01.05
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5209
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277010.pdf
    Restricted Access
  • Size : 576,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277010-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 413,83 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.