Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu việc tích hợp VoIP vào mạng thế hệ mới NGN tại VNPT
Authors: Nguyễn Quang Vũ
Advisor: Lâm Hồng Thạch
Keywords: Mạng viễn thông
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về VoIP. Mạng thế hệ mới NGN, giải pháp tích hợp VoIP vào mạng thế hệ mới NGN. Thực tế tích hợp VoIP vào mạng thế hệ mới NGN tại VNPT-I. Nêu các ý kiến đề xuất.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5212
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297264.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297264-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 288,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.