Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và triển khai giải pháp giám sát và quản lý trung tâm dữ liệu
Authors: Lê Quang Huy
Advisor: Nguyễn Hữu Thanh
Keywords: Dữ liệu
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ bản về điện toán đám mây. Giới thiệu Openstack. Triển khai dịch vụ hạ tầng (IAAS) trên openstack.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5216
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297225.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297225-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.