Thông tin tài liệu


Title: Điện trở nhớ - các hệ thống dựa trên điện trở nhớ và ứng dụng
Authors: Trần Ngọc Nam
Advisor: Phạm Việt Thành
Keywords: Bộ điện kháng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về định nghĩa, lịch sử phát triển, cấu tạo và cơ chế hoạt động, chế tạo điện trở nhớ. Một số hệ thống dựa trên điện trở nhớ
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5222
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297303.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297303-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 92,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Bia Luan van.pdf
    Restricted Access
  • Size : 42,6 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.