Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ chế tạo compozit nền Cu cốt hạt nano TiC
Authors: Vũ Lai Hoàng
Advisor: Trần Quốc Lập
Phạm Thảo
Keywords: Vật liệu nanocompozit nền kim loại; Tổng hợp compozit nền Cu
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án trình bày tổng quan về compozit nền kim loại - khoa học và công nghệ, vật liệu nanocompozit nền kim loại. Nêu các phương pháp phân tích kiểm tra; công nghệ tổng hợp, thiêu kết, biến dạng NMMCS nền Cu - cốt hạt nano tic.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Khoa học vật liệu - Chuyên ngành: Kim loại học - Mã số: 62.44.50.15
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5224
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277015.pdf
    Restricted Access
  • Size : 9,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277015-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,24 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.