Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, mô phỏng, thiết kế và chế tạo thử nghiệm ma trận anten thu (rectenna) 32 hoặc 64 phần tử nhằm ứng dụng trong lĩnh vực truyền công suất không dây
Authors: Nguyễn Trung Đông
Advisor: Lâm Hồng Thạch
Keywords: Anten
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ truyền năng lượng không dây. Giới thiệu rectenna (Ăng ten thu và mạch chỉnh lưu. Mô phỏng, thiết kế rectenna. Kết quả thực nghiệm mchế tạo ăng ten lưỡng cực vi dải đơn; chế tạo và đo mạch chỉnh lưu; chế tạo và đo ma trận rectenna 4, 32 phần tử
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5231
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297639.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297639-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 48,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297639-bia.pdf
    Restricted Access
  • Size : 111,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.