Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế các hệ thống cảm biến cho hệ thống camera tốc độ cao
Authors: Nguyễn Chí Dũng
Advisor: Nguyễn Hoàng Dũng
Keywords: Camera
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan công nghệ CMOS và CCD. Cảm biến CCD cho camera tốc độ cao - ISIS CCD.Thiết kế hệ thống cảm biến phát hiện sự kiện ở tốc độ cao và đồng bộ với ISIS-V16 camera
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5238
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297753.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297753-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 89,78 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.