Thông tin tài liệu


Title: Tích hợp dữ liệu đa phương tiện
Authors: Hoàng Ngọc Toàn
Advisor: Trần Minh Trung
Keywords: Cơ sở dữ liệu
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Xây dựng hệ thống Trung tâm Tích hợp dữ liệu đa phương tiện tỉnh Bắc Ninh
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5239
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297756.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297756-bia.pdf
    Restricted Access
  • Size : 32,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297756-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 192,9 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.